logo Stichting R.K. BEGRAAFPLAATS H.H. PETRUS EN PAULUS

Mededelingen

Oproep familieleden

Van de hierna vermelde grafnummers worden de rechthebbende personen / familieleden dringend verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij de administrateur. (zie Contact)
Het gaat om de nummers :  16, 107, 120, 133, 209, 216, 225, 228, 231, 363, 386,
505 en 545

Nieuw Reglement

Er is in 2009 een nieuw reglement (klik hier) verschenen, dat het oude, uit 1989, verbetert en vervangt. In 2018 zijn artikel 14 en 15 (klik hier) aangepast en vervangen daarmee artikel 14 en 15 uit het reglement van 2009.
U kunt op enigerlei wijze (zie Algemeen) een, in brochurevorm uitgevoerd, exemplaar aanvragen bij de administratie waarna het gewenste u wordt toegezonden.

Urnenmuur

Er is een urnenmuur. Deze sluit aan op het poortgebouw en dient tevens als afscheiding. De muur is opgetrokken in de stijl van de oude afscheidingsmuur aan de zijde van de Dalweg. Er heeft onlangs (2018) een uitbreiding plaatsgevonden in de vorm van grondnissen, gesitueerd in de nabijheid van de urnenmuur. Voor reservering van een urnennis in deze muur of een grondnis en inlichtingen hierover kunt u zich melden bij de administratie.

Urnenmuur 2018

Urnennissen 2018

Urnennissen 2018

Urnen 2018

©2018 Rhomit