logo Stichting R.K. BEGRAAFPLAATS H.H. PETRUS EN PAULUS

Geschiedenis

De Rooms Katholieke Begraafplaats Parochie van de H. H. Petrus en Paulus, zoals het kerkhof officieel heet, is het oudste, nog in gebruik zijnde kerkhof van Soest. Het is gelegen langs de Dalweg, met de ingang aan het St. Annahof. De begraafplaats is van oorsprong uit omstreeks 1828 en behoorde bij de R.K. Parochie van de H. H. Petrus en Paulus. De Petrus en Paulus - kerk zelf dateert van 1692, en werd in 1852 vervangen door een waterstaatkerk en in 1968, op de toren na, afgebroken en vervangen door de huidige kerk.

In 1876 werd de begraafplaats vergroot en vernieuwd, waarbij een poortgebouw en een ommuring werden gebouwd. In 1900 vond wederom een uitbreiding plaats, waardoor het poortgebouw nu niet meer centraal staat. Het neogotisch poortgebouw is gebouwd naar het ontwerp van architect A. Tepe en de eerste steen is gelegd door het toenmalige kerkbestuur onder leiding van pastoor W. Steenhoff. Het was oorspronkelijk voor de ene helft in gebruik als baarhuisje. Het gebouw is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en is in 1993 geheel in de oude staat gerestaureerd.

priestergraf graf graf

©2007 Rhomit Consultancy