logo Stichting R.K. BEGRAAFPLAATS H.H. PETRUS EN PAULUS

Algemene Informatie

Urnenmuur oud graf

Beheer

In 1989 is het beheer van de begraafplaats van het bestuur van de Petrus en Paulus - parochie overgenomen door een Stichting waarvan het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een lid, ondersteund door een administrateur/beheerder. Het kerkhof wordt rondom en tussen de graven onderhouden. Het onderhoud van de graven zelf moet volgens het reglement door de rechthebbende c. q. familie worden gedaan.

Administratie

De administratie wordt bijgehouden door de administrateur. Reglementen zijn schriftelijk aan te vragen bij de administratie. De stichting erkent eerder gemaakte afspraken zo deze niet door de wet op lijkbezorging worden doorkruist of geregeld. Voor nieuwe afspraken gelden de huidige regels. Er zijn nog nieuwe graven beschikbaar, echter met dien verstande dat enige affiniteit met de Petrus en Pauluskerk (parochiaan, ex-parochiaan of enig verwantschap met aldaar begraven personen) een voorwaarde is. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij de administrateur.

Tarieven

(m.i.v. 1 maart 2021)

Begrafeniskosten / bijzetting
€ 835,00
Op zaterdag
€ 1100,00
Huur en grafrecht voor de eerste 10 jaar
€ 645,00
Verlenging huur en grafrecht voor de volgende 10 jaar
€ 310,00
Zerkenrecht (eenmalig)
€ 175,00
Verplichte bijdrage in algemeen onderhoud kerkhof per 10 jaar
€ 480,00
Huur urnennis per 10 jaar (incl. onderhoud)
€ 700,00
Kindergraven
op aanvraag

 

©2012 Rhomit Consultancy